Text Size
 • Hnojení dusíkem

  Dusík má rozhodující vliv na růst a zdraví trávníku. Je to jedna z nejdůležitějších a nejčastěji aplikovaných živin trávníku. Je také poněkud sporný, co se Read More
 • 1
 • Red Thread (patogen: Laetisaria fuciformis) neboli Kornatka travní je závažné onemocnění Lipnice luční, Jílku vytrvalého a jemnolistých kostřav během období
  +
 • Během podzimu je rez častým problémem chladnomilných druhů trav. Nejzávažnější bývá na Lipnici (Poa pratensis), Jílku (Lolium perenne) a Kostřavě
  +
 • Management vrchních 2-5 cm půdního profilu je kritickým bodem pro úspěšnou péči golfových a sportovních hřišť. Místo, které je mezi
  +
 • „Znám jedno hřiště, kde je vynakládáno heroické úsilí, aby byla potlačena jakákoliv stopa po Poa annua, které se daří na
  +
 • Stavba rostliny trav
  Hlavní rozpoznávací znaky trav Ouška: Přívěsky nacházející se z obou stran límečku. Mohou být překřížená, krátká
  +
 • Fosfor je jedním ze tří hlavních makro prvků, které jsou nezbytné pro růst rostlin ahraje důležitou roli při vývoji semene
  +
 • Latinský název: Agrotis ipsilon Anglický název: Black cutworm (Hufnagel) Životní cyklus: Osenice ypsilonová je larva můry a tudíž má kompletní
  +
 • Mnoho brouků patří do čeledi vrubounovitých, mající larvy, které jsou pro golfový trávník škodlivé. Dospělí jedinci vrubounovitých se liší v
  +
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random